Vwayaj mwen Haiti

Diznef fevriye m’ pral Okay, Ayiti, vizitez Ecole Sainte-Famille. Lekol-sa-a lekol se Graham and Parks School nan Kambrij. M’pral ak moun ki soti Graham and Parks School e lot ki gen interes sou Ayiti. Moun-sa-yo, ki travay ak Les Cayes Children’s Fund, vle ede etidyan ayisyen nan Ecole Sainte-Famille. Etidyan-yo nan Okay bezwen plu bagay: liv, kreyon, bagay fe kreyon-yo gen pwent, plim, papye, chifon, kaye, tap, penti, penso, globe, reg. Moun-yo va pote bagay-sa-yo e va travay ak pwofeso-yo la-a.

M’ gen eksitmen sou vwayaj-la. Petet m’ kapab ede etidyan-yo e petet m’ap gen plezi. Men m’ gen pe tou. M’ konnen selman pitit ayisyen. M’ bezwen aprann kisa tout moun nan Okay abitye fe bagay-la. M’ pa vle fe pwoblem pou yo. M’ gen concern tou sou situation politik. M’ vle vwayaj-la ede moun ayisyen e pa fe situation mal. Dangeur-yo la ki le moun vizite peyi lot, espezialimen ki le peyi-la li soti gen riches e peyi-la li vizite pa gen.

Ye swa m domi

Ye swa m domi, le m ap dodo
Le m ap dodo se pa ke m ki kontan
Menaj mwen pati li fe twa mwa deyo
Le m rete sonje dlo kouri nan je m
Li rale monchwa li siye figi m
Li di yayaya cheri juska la fin du monde

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s